Cách Hack Bigkool Màn quảng cáo của Tiểu Mạn trên màn hình bị vạch ra để ăn cắp quảng cáo.

Cập Nhật:2022-05-28 11:22    Lượt Xem:202

Cách Hack Bigkool Màn quảng cáo của Tiểu Mạn trên màn hình bị vạch ra để ăn cắp quảng cáo.

Các nhân viên kiểm tra đã đáp ứng vụ vi phạm bản sao video ngắn. chúng tôi chân thành xin lỗi vì những rắc rối gây ra cho anh Andy Lau, người anh em của Đại học Bắc Kinh và những người liên quan vì sự giám sát thiếu sót và kiểm to án lỗi lầm. kiểu nói rằng video đã được tạo ra bởi đạo lực lượng điện m m m C. Saatchi khai báo và thực hiện nó. chúng tôi đã ra lệnh cho Saatchi sớm nhất có thể xử lý vụ vi phạm tài liệu này và hồi đáp thích đáng cho công chúng. Kiểm tra cho biết tất cả các kênh chính thức của Audi sẽ gỡ nó ra khỏi kệ trước khi thực tế được phơi bày chính thức. Nó được giải quyết rằng món thứ nhà lời Weibo và wechat được nhận bởi Audi đã bị xóa khỏi video. On May 21Cách Hack Bigkool, the day when the truyền thống mặt trời was small and full,Xổ số Bình Thuận Audi đã công bố một video quảng cáo \