Xsmb 10/8/19 Du mục 32! Đặc sắc chủ đề xây dựng tỉnh đỡ cho hội nghị du lịch tỉnh đầu tiên

Cập Nhật:2022-07-29 05:46    Lượt Xem:109

Xsmb 10/8/19 Du mục 32! Đặc sắc chủ đề xây dựng tỉnh đỡ cho hội nghị du lịch tỉnh đầu tiên

David 26 (phóng viên truyền thông Vương Chính phủ, phóng viên Li Junwei, phóng viên Li Junwei) Zhangjijiae berry trà cung cấp kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật nghiên cứu và phát triển và biểu đồ, truyền hình Tujia dược kết hợp với huyết tương dồi dào để điều trị thoái hóa, hesperidin trích và tinh xảo nghiên cứu và thể hiện kỹ thuật phát triển và minh... phóng viên đã học được từ bộ khoa học và công nghệ của tỉnh hôm nay rằng dựa vào nhu cầu quản lý dự án của dự án khoa học khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển Thành phố Zhangjiae được quyết định hỗ trợ để thực hiện 32 (dự án đặc biệt) của Hội nghị du lịch tỉnh đầu tiên tại 2022. Những dự án 32 được phê chuẩn lần này là dùng trà, thức ăn, văn hóaXsmb 10/8/19, du lịchXsmb 10/8/19, xưởng sản xuất, vật liệu, dược phẩm và những thứ khác. Trước đó, trong tháng Sáu, Zhangjiae City đã tổ chức một hội nghị đặc biệt về dự án khoa học và công nghệ tỉnh ở Zhangjijiae, tổ chức một hội nghị kiến nghị phát triển du lịch đầu tiên của tỉnh, nơi đã tham dự nội dung nghiên cứu dự án, tuyến đường kỹ thuật, kỹ năng phát triển, khả năng nhóm tài năng,Xổ số Bình Thuận các điều kiện cơ bản, tiềm năng biến đổi thành đạt, lợi ích, lợi kinh tế, xã hội và sinh, trình diễn đạt, v.v. Một: Gia Cát, giám đốc của bộ phận phát triển xã hội của bộ khoa học và công nghệ tỉnh dậy, đã chỉ ra rằng cuộc họp này vừa là cuộc hội thảo vừa phải là cuộc biểu tình, vừa phải làm cho dự án đáp ứng nhu cầu ứng dụng, làm cho khoa học và công nghệ phát triển và phát huy kết quả trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ, và làm cho các công nghệ mới ở các nơi mới có lợi mới, cũng cần thiết để đáp phát triển du lịch Bắc Dương và nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, bám sát vào xu hướng phát triển xã hội, và đóng góp sức mạnh khoa học và công nghệ cho cuộc hội đầu tiên phát triển. Cuối cùng, 32 (dự án) được liệt kê và được phê chuẩn. Tài liệu tài trợ dự án sẽ được phát hành riêng bởi bộ Ngoại giao tỉnh và bộ khoa học và công nghệ tỉnh lẻ. Nó chuyển với tôi! Được rồi! Được rồi! Được rồi! Được rồi! Được rối! Được rối! Được rồi! Được rồi!