Soi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12 error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

Cập Nhật:2022-07-23 07:21    Lượt Xem:95

Soi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12 error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

Theo như tin tức về nó nhà vào tháng Bảy 20, Netease cloud music đã khởi động chương trình phát hành bản quyền âm nhạc Yuncun trao đổi, tập trung vào việc phát hành bản quyền âm nhạc trong các viễn cảnh kinh doanh. Nó được bảo tới, nó nói rằng Bọn Vân nếu chuyện trao đổi được chuyện với một buổi bản nhà này an toàn thành dữ của một loài nhà chơi được phép với cảnh quyền âm nhạc lớp Hiện tạiSoi Cầu Miền Bắc Ngày 10 Tháng 12, sân ga âm nhạc Netease còn nhiều hơn 45000000007 là nhạc sĩ chính, nhiều hơn 20 Studios, và đã đến được sự hợp tác nội dung với hàng trăm người sở hữu bản quyền. Vân cun trao đổi đã khởi động một giải pháp âm nhạc một-trạm cho các viễn cảnh áp dụng thương mại, được hướng tới các ứng dụng trực tuyến như karaoke, phim thương mại và truyền hình,Xổ số Bình Thuận kênh truyền hình trực tuyến, nhà thông minh và nhiều viễn cảnh ứng dụng khác. Trình đổi âm nhạc đám mây Neto Yuncun sẽ tiếp tục cải thiện chiều dài và chiều sâu của các dịch vụ truy cập quyền lợi, và cũng hỗ trợ dịch vụ tiện lợi hơn như quyền mua bán các bài hát rải rác trên mạng vào giai đoạn sau. The home has reported that quuyhi, that quuyhi, a proper commercial music licetion platform under Tencent Music Entertainment Group (TME) was started at July 1. Viên chức nói rằng quuyhi có công nghệ nhận dạng bản quyền riêng của mình, và cũng hợp tác với các platform TME để bảo vệ bản nhạc theo một cách to àn diện; Liên Đoàn Âm nhạc và giải trí số mười để làm rõ các quyền lợi, xác định quyền sở hữu các viễn cảnh luật pháp và ứng dụng, và thực hiện mua sắm một nơi. Description