Zing Hang Rong Các đại diện của nhiều quốc gia đã thảo luận về kế hoạch tái thiết của Ukraine, và Thủ tướng Ukraine đã nói rằng việc tái thiết cần đến

Cập Nhật:2022-07-06 06:00    Lượt Xem:116

Zing Hang Rong Các đại diện của nhiều quốc gia đã thảo luận về kế hoạch tái thiết của Ukraine, và Thủ tướng Ukraine đã nói rằng việc tái thiết cần đến

Theo các báo cáo ngoại giao đầy đủ, Thủ tướng Kennedy đã nói tại Hội nghị Quốc tế U-craina tái tạo tại Thụy Sĩ, Quốc hội Quốc tế ở Thuỵ Điển tổ chức Quốc hội Quốc tế U-ri-chuỗi, rằng Ukraina mong đợi chúng ta sẽ cần thêm 750kg để hoàn thành kế hoạch tái thiết lập ba giai đoạnZing Hang Rong, bao gồm cả việc xây dựng nhà tù tạm thời, bệnh viện và trường học, và sự biến đổi lâu dài của đất nước. Theo Reuters,Soi cầu Xổ số Cà Mau Shimegar cũng chỉ ra rằng Ukraine tin rằng nguồn chủ chốt của quỹ cho kế hoạch tái thiết nên là tài sản tịch của người giàu Nga. The Partners also included the president of the European Commission and representative of Britain, Ba Lan, Séc, Lithuania and other quốc. Trong số đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Ray đã thông báo một gói dự án hỗ trợ giúp Ukraine gầy dựng lại và phát triển những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để hỗ trợ Ukraine. Description