Gamebai Net Tien Len Mien Nam Số chuyến bay cất cánh và hạ cánh trong một ngày duy nhất tại sân bay Dax vượt qua 800 lần đầu tiên kể từ khi chuyến bay bắt đầu

Cập Nhật:2022-06-21 08:56    Lượt Xem:141

Gamebai Net Tien Len Mien Nam Số chuyến bay cất cánh và hạ cánh trong một ngày duy nhất tại sân bay Dax vượt qua 800 lần đầu tiên kể từ khi chuyến bay bắt đầu

Ngày hoạt động của Bắc Kinh (phóng viên Xiaoyu và Yang Hui) vào tháng ba 27, trung tâm quản lý giao thông của Cục Kiểm soát Không lưu Bắc Trung Quốc đã phát hiện ra các thông tin cho thấy rằng lúc đó Sân bay quốc tế March 26, Bắc Kinh Dasơn (tức thì Dasơn sân bay Dax) đã thực sự cất cánh và hạ cánh từng chuyến bay 810 theo hàng loạt các loại khác nhau, vượt qua 800 lần đầu tiên, là ngày cao nhất từ khi sân bay bắt đầu. Gần đây, số chuyến bay tại sân bay thủ đô và sân bay Dax đang tăng lên, và tổng số chuyến bay một ngày đã vượt qua 1800 từ tháng Năm. Description Dễ quá! Có báo cáo là: 0:00 trên March 28,2Gamebai Net Tien Len Mien Nam,00 trên hành tinh Hàng không quốc gia sẽ chính thức khởi động kế hoạch bay cho mùa hè và mùa thu của 2021. So với quý trướcGamebai Net Tien Len Mien Nam, các chuyến bay hàng ngày trung bình của sân bay vốn là 108, tăng giá 2.91. trên quý trước, và các chuyến bay trung bình của sân bay Dax từng là 917, một tăng cao 7.5. trên quý trước. Trong mùa của hãng hàng không Singapore, những giờ cao của sân bay thủ đô và sân bay Dax sẽ diễn ra từ 12:00 tới 13:00 và 14:00 tới 15:00. Description Theo thống kê, kinh doanh sẽ tạm thời thêm hai đường quốc tế tới Kazan và rukowski trong mùa không khí mới, và mười đường nội địa tới Tịnh Châu và Shashi. Một tuyến đường đa lựa chọn mới được thêm từ sân bay vốn đến Dalian, tức là một tuyến đường mới được thêm vào như một lối thay thế cho tuyến đường ban đầu. Vào mùa mới, sân bay Dax sẽ tạm thời thêm U40 con đường nội địa như Hứa Châu và Mỹ, và 3-choice đường dẫn đến xa Châu, Ximen và Urumqi. Các đường máy bay mới nhập chỉ đại diện cho các đường bay sẵn sàng cho các chuyến bay, chứ không phải các chuyến bay hàng ngày. Description Trong mùa máy bay mới, Kiểm soát không lưu Bắc Trung Quốc nói rằng vào đầu tháng Ba, nó đã huy động hỗ trợ kiểm soát không lưu cho các hoạt động bay lớn, và phát triển một số biện pháp cụ thể. Kết hợp với việc hỗ trợ theo mùa, tất cả các bộ phận đều đã liên tục thay đổi và cải thiện các kế hoạch hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát, khí tượng, hỗ trợ thiết bị, v.v. Bộ phận điều khiển tập trung vào việc phân loại các thủ tục làm việc cho bảo đảm hạ cánh bằng giông bão lớn trong tình trạng chảy lớn. Trong quá trình hỗ trợ việc kiểm soát không khí, người điều hành nhiệm vụ sẽ thực hiện chặt chẽ các tiêu chuẩn hoạt động khác nhau, đóng góp đầy đủ cho vai trò thiết kế to àn diện của việc quản lý dòng chảy, và tăng cường sự phối hợp với các đơn vị điều khiển, các hãng hàng không, sân bay và các đơn vị khác. Description [Tập tin trên đây được chuyển từ trang web Kinh doanh của Bắc Kinh và không đại diện cho khung cảnh của trang web này. Nếu bạn cần thiết in lại nó, xin xin hãy xin phép của trang web Kinh doanh của Bắc Kinh. Nếu có bất kỳ sự xâm phạm nào, hãy liên lạc với chúng tôi để xoá nó.] Description Không, không. Description