Xo So Ngay 3/6/2021 Có một sinh viên trường Đại học Giang Nam đã bị đuổi học vì giấu ảnh trong nhà vệ sinh nữ.

Cập Nhật:2022-06-18 09:29    Lượt Xem:145

Xo So Ngay 3/6/2021 Có một sinh viên trường Đại học Giang Nam đã bị đuổi học vì giấu ảnh trong nhà vệ sinh nữ.

Theo như báo cáo chính thức của Đại học Trương Nam, thí dụ như là uống nước hoa, 2022, sinh viên Đại học LýXo So Ngay 3/6/2021, đã đến phòng tắm của các cô gái để bí mật chụp ảnh với điện thoại di động. Sau khi nhận được báo cáo, trường đã rất quan trọng và đã nỗ lực hợp tác với cơ quan an ninh cộng đồng để tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ. Vào tháng Mười Một, cơ quan an ninh công cộng ra quyết định về hình phạt hành pháp và phạt học sinh. Kết hợp với việc điều tra nội bộ an ninh xã hội, trường đại học quyết định đuổi học sinh ra khỏi trường theo những quy định và thủ tục kỷ luật của học sinh, sau khi thảo luận tại cuộc họp chung của đảng và chính phủ đại học, thảo luận của Hội đồng lao động sinh viên Đại học, và s ự đồng ý của Tổng thống. The schooI will quả quyết bảo vệ quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của học sinh và sẽ không bao giờ dung thứ việc vi phạm luật pháp và các quy luật. Trường sẽ cải thiện việc quản lý an to àn của trường, công khai luật pháp và giáo dục để bảo vệ sự an toàn của giáo viên và học sinh và sự ổn định của trường. [1] Tổng biên tập...