Bàn Thắng Xổ Số Miền Bắc Quảng Châu Liên Đoàn Đại Học Sinh học chủ yếu Liên xô Trung Quốc

Cập Nhật:2022-06-15 07:38    Lượt Xem:174

Bàn Thắng Xổ Số Miền Bắc Quảng Châu Liên Đoàn Đại Học Sinh học chủ yếu Liên xô Trung Quốc

Vào tháng Sáu, Lễ hội Nhật Bản Trung Quốc tổ chức ở Quảng Châu quốc tế, Trung Quốc. The phóng viên được biết từ huyện Ligan rằng Ligan đã dẫn các công ty trong ngành y sinh học dưới thẩm quyền của hội nghị để trình bày các thành tựu phát triển của ngành sinh học ở huyện Liwan và các thành tựu công nghiệp của các công ty sinh học trong quận. The phóng viên đã học được rằng in 2021, giá trị sản xuất của ngành sản xuất dược vượt hơn cỡ được thiết kế ở Ligan đa hơn 5k yuan, một tăng trưởng 8.3=-year-on-year. Hiện tại, Liwan District có gần 3000 các doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan tới sinh sản và y học, 2 liệu như Quảng Châu Baiyunshan Pharmaceuticals Group Co., Ltd. và dashanjin Group Co., Lt.Bàn Thắng Xổ Số Miền Bắc, và khoảng 138 sinh sản với kích thước lớn hơn mức đã được chỉ định. 8 bục nghiên cứu và thủ tục quốc giaBàn Thắng Xổ Số Miền Bắc, tỉnh lẻ và bộ. In April, 2021, Liwan district established Liwan Guangdong Hong Kong Macao Dawes Medical and Health comprehenve experical Zone, which has practically formed a development pattern of biodicine and health Industries with one island, one Hong Kong and multiple Cluster. Dễ dàng biết rằng một số dự án tổ chức của ngành công nghiệp sinh học tại huyện Ligan đang được khởi động ở 2022. Năm nay đã có 18 dự án xây dựng ngành y học và y tế chủ chốt tại Khu Ligan, với một khoản đầu tư tổng hợp hơn hơn hơn hơn cả tê-2 tỷ yuan. Đã chính thức hoàn thành cơ sở y tế của viện Quảng Châu và trung tâm y tế quốc gia Bệnh viện thuộc Bệnh viện Quảng Châu. hiện tại, đã có hợp đồng hợp tác với nhiều hơn chục bệnh viện ở các thành phố khác nhau trong tỉnh. Lần đầu tiên của trụ sở y tế 870000, nhà tù Quảng Châu quốc tế đã được mở cửa hoạt động, còn nhiều hơn 600 công ty và doanh nghiệp đã quyết định, tích cực tiến bộ xây dựng phòng khách kinh tế tỉnh lẻ ở Quảng Châu. Cộng thêm là, dự án Trung tâm hô hấp của Quảng Châu đã thành lập một số bục kỉ luật cấp cao, bao gồm trung tâm y học hô hấp quốc gia, trung tâm nghiên cứu y học bệnh hô hấp nhân quốc gia, và Phòng thí nghiệm chìa khóa của các bệnh hô hấp. Quảng Châu Cảng Dược phẩm quốc tế, với một khu vực đầy đủ các triệu phú và một đầu tư tổng hợp trên hơn 30tỉ yuan, chiếm lấy Khu vực phát triển s ức khỏe tại Guangdong, Hồng Kông và Macao làm vị trí chiến lược, và nỗ lực đạt được mục tiêu cao hơn 100 tỉ yuan trong giá trị xuất phát trong vòng mười năm, trở thành một nền tảng chung to àn diện cho công nghiệp sức khỏe lớn của Trung Quốc. Theo người có liên quan chịu trách nhiệm của

các công ty dược phẩm chủ chốt và sức khỏe ở huyện Liwan có một động cơ phát triển tốt. Tuy đã xác định điểm khởi đầu của nghiên cứu dược phẩm và tạo ra bước đột phá mới trong nghiên cứu khoa học, các công ty đã đứng vững tại vị trí chủ yếu của ngành buôn bán dược phẩm. Các công ty ngỗng chủ chốt có một hiệu ứng chủ yếu hiển nhiên dẫn, nắm bắt cao cấp sức khỏe, và mở rộng các kênh trực tuyến và ngoại tuyến. The phóng viên đã biết rằng để phát triển sinh học và tài năng tại Trung tâm Liwan, Liwan District đã phát hành một số chính sách hỗ trợ phát triển. The policy includes the settlement of doanh nghiệp, support for văn phòng space, R--T. investments, production and Operation, settlement of talent, educators, y tế treatment, v. Sẽ có một phần thưởng một lần cho các công ty trụ sở ổn định, và sẽ được cấp tối đa trợ cấp 5triệu yucan cho các công ty mới xây dựng hay mua văn phòng để làm việc tại huyện Ligan. Đồng thời, nó cung cấp các chính sách hỗ trợ như cho gia đình nhập và giáo dục hỗ trợ cho các công ty tạo nên tài năng. Description