Xsdlk 6/7/2021 Bây giờ có thực sự khó khăn cho các công ty nhỏ và nhỏ không?

Cập Nhật:2022-06-09 09:20    Lượt Xem:81

Xsdlk 6/7/2021 Bây giờ có thực sự khó khăn cho các công ty nhỏ và nhỏ không?

Sau khi đọc vài bài diễn văn tại Vũ Đạo Kinh tế tại Tiểu Bảo Đại học, tôi thấy rằng tất cả đều rất tốt, nhưng cũng có vài lời bình luận khiến tình hình trở nên vô nghĩa hoặc thậm chí tốt đẹp. Trong tình huống hiện tại, hãy nói gì đó cá nhân và xây dựng hơn. Chuyển sang giọng nói của một chủ doanh nhân nhỏ và trung bình. Sau khi đọc được những điều đau khổXsdlk 6/7/2021, hãy t ận hưởng từng trải nghiệm của riêng chúng ta. 1 Từng Từng Từng Từng Từng đấu. Chúng tôi đã đấu tranh. Công ty đã không trả lương trong suốt hai tháng. Từ tháng Hai thángXsdlk 6/7/2021, nó đã trả lương cho việc bán nhà và xe. Bây giờ nhà cửa cũ không thể bán được, s ản phẩm bị quá tải trong kho, và chuỗi vốn của công ty đã bị phá vỡ. Tôi đang trong tuyệt vọng mong chờ ngày mai, ngày này qua ngày khác, chúng ta vẫn còn yêu cầu! Nó nói ra nó không giống như một thứ khác. Nó rất khó khăn để kiểm soát những công ty nhỏ và vĩ bạn. Mặc dù các hướng dẫn khác nhau hỗ trợ cho các khoản vay nhỏ và nhỏ, nhưng trong quá trình vay mượn kinh doanh có rất nhiều vấn đề và khó khăn: 1. 2.Thông tin về vay được chuyển cho các tổ chức trung gian và các ngân hàng bóng. Cùng một ngân hàng có thể vay bằng cách trả một phần trăm giá dịch vụ qua các tổ chức trung gian. Đặc biệt, cá nhân nhà công nghiệp và thương mại không thường xuyên trải qua thủ tục cho vay không hiểu được chính sách và thủ tục vay mượn, và phí xử lý cũng nhỏ như 31, 000, hoặc hàng chục ngàn. Nó gần như đã tăng giá của công ty. Nó là những vấn đề mà chúng tôi thực sự gặp. Khi công ty đang sống hay đang chết, cuối cùng chúng tôi hi vọng không thể phục vụ cho công việc này. Hy vọng rằng ngân hàng sẽ mở rộng và trong suốt về chính sách vay mượn tương ứng và tăng cường công khai; Ngân hàng yêu cầu người quản lý vay không phải yêu cầu nhân tạo, để tạo môi trường tài chính lành mạnh và trong suốt cho các công ty nhỏ và vi tính và cá nhân gia đình công nghiệp và thương mại. Description