Ket Qua Xo So Ba Ria Vung Tau Hom Nay Năm những công ty lớn được liệt kê, hấp thụ và ghép, và những thông báo quan trọng!

Cập Nhật:2022-06-09 08:35    Lượt Xem:113

Ket Qua Xo So Ba Ria Vung Tau Hom Nay Năm những công ty lớn được liệt kê, hấp thụ và ghép, và những thông báo quan trọng!

The National energy Rix: Thông báo về đầu tư ngoại giao trong việc xây dựng các công ty cổ phần công ty (2) s ản xuất các công ty (2) đã tuyên bố rằng để đáp ứng nhu cầu phát triển chiến lược của công ty, công ty dự tính đóng góp đến việc phát triển nguồn năng lượng quốc gia Rix Smart Energy Co., Lt (in following đc gọi là National energy Smart Energy (smart energy thông minh) hay là the the victim, tenttạo tên, thực sự được đăng ký công nghiệp và thương mại. Tài sản được đăng ký bởi Guoneng Smart Energy is is is RMB 33.5 triệu phú. Công ty đã lên kế hoạch đầu tư cho RMB 2.10 triệu phú bằng cơ sở chính và sở hữu 60 lợi nhuận của Guoneng thông minh Energy. Sau khi tài khoản đầu tư này hoàn thànhKet Qua Xo So Ba Ria Vung Tau Hom Nay, Quách Song thông minh năng lượng sẽ trở thành cổ phần cổ đông của hãng Guoneng Rix và được ghi vào các báo cáo củng cố của công ty. Mảnh ghi chép này: phát biểu của công ty về s ự mua lại tài sản bằng khoán! 2)i1}công ty tuyên bố rằng tổ chức có cuộc họp thứ ba của Hội đồng quản trị 11th và xem xét và thông qua đề nghị mua lại Thẩm vấn, Zhuanghe Qiansheng, Anshan thương mại và Donganging Qianng. Công ty con của công ty dự định mua cổ phần thiệt thiệt thiệt mạng của Zhuanghe Qiansheng, 100=. cổ phần của Donggang Qiansheng, 100=. cổ phần của Shenyang Qiansheng và 100=. cổ phần của công ty Anshan (giao dịch trên đây được gọi là cuộc trao đổi này, và cổ phần trăm trên cả bốn công ty đích được gọi là công ty đích) bằng tiền mặt của RMB 8182-20300. Giá trị thương lượng được dựa trên giá trị đánh giá cổ phiếu của cổ đông của công ty đích và được xác định bởi cả hai bên trao đổi qua hai bên. bức thư tình báo được phát hành bởi dòng s ông thế kỷ sau khi hoàn thành kế hoạch nội bộ thuyên chuyển giữa những người đang diễn ra hoà hợp. 12 đã chuyển cổ phần của công ty cho phát. hôm nay thuộc dạng liên minh. hôm nay. hôm nay. hôm nay, công ty đã tuyên bố rằng công ty đã nhận lá thư thông báo. phát bởi dòng sông thế kỷ sau khi hoàn thành kế hoạch nội bộ thuyên chuyển giữa những người diễn ra theo hoà hợp. Tập đoàn Nhôm: Thông báo về s ự chuyển nhượng thiệt mạng thiệt hại hàng đầu của Chalco Sơn Đông, Ltd and Chalco Zhou và Chalco Trọng Châu Aluminum Industry Co., Lt to Chalco. Chalco mới co. Ltd to Chalco new material Co., Lt. Chalco mới. Lt. Lt! The company công ty tuyên bố rằng để thực hiện công việc quản lý chuyên nghiệp của công ty tài sản sản sản phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm của Chalco và Shang Châu Mỹ qua một hợp đồng bằng. Khai trương hợp đồng hợp đồng với một giao kèo hợp đồng hợp đồng bằng. Trong số đó, giá trị của cổ phần Chinatown Shandong là khoảng hàng tỉ RMB 4.873; Vụ giao dịch bằng chứng của Chung Châu nhôm có liên quan đến RMB 5.62 tỉ. Một thông báo gợi ý v ề việc tiết lộ chứng khoán, thanh to án tiền mặt để mua hàng, thu thập quỹ hỗ trợ và kế hoạch giao dịch của đảng liên quan và tiếp tục thương lượng cổ phần của công ty (2) (2) (0) công ty tuyên bố rằng công ty đã tổ chức phiên họp thứ mười năm của bộ lãnh đạo và thông qua đề xuất và tóm tắt của nó và các đề nghị liên quan tới giao dịch này. Dựa theo các chính s ách quy định tự động cho các công ty trên danh sách của Sở Giao dịch Thâm Quyến Không. 6 Miễn đình chỉ và tiếp tục giao dịch và những điều khoản khác liên quan, sau khi áp dụng với Sở Giao dịch Thâm Quyến, giao dịch cổ phiếu của công ty và trái phiếu Kinh tế sẽ được tiếp tục từ mở thị trường vào tháng 26, 2022. Description